FAURBOHUS A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 17. jan. 2014
 • CVR 35642048

Virksomheden FAURBOHUS A/S befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Snertinge. De blev etableret i 17. januar 2014 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 7.714.043 DKK, mens den i 2020 var på 6.875.848 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 787.114 DKK.

Medarbejderstaben består af 12 personer, hvor direktionen bl.a. består af Torben Grube Jørgensen. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Sten Sejr Rasmussen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

787’ DKK

+107%

Egenkapital

2.341’ DKK

+51%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.011’ DKK

+107%

Årets resultat

2021787.114 DKK
2020379.991 DKK
2019336.611 DKK
2018-353.072 DKK
2017-740.115 DKK
2016-398.091 DKK
2015-698.527 DKK
2014-973.150 DKK

Likviditetsgrad

162 %

+17%
God

Afkastningsgrad

20 %

+112%
God

Soliditetsgrad

47 %

+54%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.032’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

7.714’ DKK

+12%

Gældsforpligtelser

2.677’ DKK

-25%

Tilgodehavende

4.343’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  7.714’
  -6.422’
  -270’
  -
  1.022’
  -
  -11’
  -
  -11’
  1.011’
  -
  1.011’
  -224’
  787’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  190’
  190’
  -
  499’
  -
  499’
  -
  -
  -
  -
  689’
  397’
  59’
  16’
  -
  3.505’
  4.343’
  5.032’
  500’
  1.841’
  -
  -
  2.341’
  -
  2.341’
  14’
  14’
  -
  -
  -
  -
  -
  171’
  -
  -
  174’
  1.027’
  1.304’
  2.677’
  5.032’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FAURBOHUS A/S 17.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Kalundborgvej 34 · DK-4460 Snertinge 04.12.2018
Kalundborgvej 34 · DK-4460 Snertinge 13.02.2014 03.12.2018
Stationsvej 3 · DK-4295 Stenlille 17.01.2014 12.02.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 17.01.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-02-03 03.02.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 17.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede bestyrelse 03.02.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jette Hansen 27.07.2016
Jette Grube Ceglarek 17.01.2014 27.07.2016
Torben Grube Jørgensen 17.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Torben Grube Jørgensen 17.01.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
TGJ Holding 07.12.2015 ApS 30.06.2016
ASGER G. JØRGENSEN HOLDING A/S 17.01.2014 29.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Grube Jørgensen 17.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FAURBOHUS A/S

Kalundborgvej 34
4460 Snertinge

CVR

35642048

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

17. januar 2014

P-nummer

1019052814

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • FAURBOHUS BYGGE- OG HANDELSFIRMA A/S

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

20456690

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er byggeri, handel og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede bestyrelse

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

12

Reklamebeskyttelse

Nej