RAUHE VIN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2014
 • CVR 35639098

Virksomheden RAUHE VIN ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med vin og spiritus" og har adresse i Værløse. De blev etableret i 1. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 13.907 DKK, mens den i 2021 var på 14.683 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 10.828 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

11’ DKK

+1%

Egenkapital

106’ DKK

+11%

Omsætning

-

Resultat før skat

14’ DKK

+16%

Årets resultat

202210.828 DKK
202110.736 DKK
2020-6.415 DKK
2019-2.804 DKK
20181.597 DKK
20172.154 DKK
2016-1.076 DKK
2015-5.809 DKK
2014-3.380 DKK

Likviditetsgrad

957 %

-15%
God

Afkastningsgrad

12 %

-16%
God

Soliditetsgrad

90 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

118’ DKK

+13%

Bruttofortjeneste

14’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

118’ DKK

+13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  14’
  -
  -
  -
  14’
  -
  0
  -
  0
  14’
  -
  14’
  -
  11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  81’
  -
  -
  1’
  36’
  118’
  118’
  50’
  56’
  -
  -
  106’
  -
  106’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  -
  6’
  -
  12’
  118’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RAUHE VIN ApS 01.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Sirius Alle 21 · DK-3500 Værløse 01.10.2019
Sirius Alle 21 · DK-3500 Værløse 20.02.2016 30.09.2019
Bergthorasgade 40 · DK-2300 København S 01.01.2014 19.02.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
463420 Engroshandel med vin og spiritus 01.01.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-01 01.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 01.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Dan Rauhe Christensen 01.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dan Rauhe Christensen 01.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RAUHE VIN ApS

Sirius Alle 21
3500 Værløse

CVR

35639098

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2014

P-nummer

1019045206

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

463420
Engroshandel med vin og spiritus

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at køb og salg af vin samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-