RAUHE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. okt. 2009
 • CVR 32474861

Virksomheden RAUHE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Værløse. De blev etableret i 7. oktober 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.849 DKK, mens den i 2021 var på -6.850 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 927.336 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

927’ DKK

+78%

Egenkapital

2.606’ DKK

+45%

Omsætning

-

Resultat før skat

926’ DKK

+78%

Årets resultat

2022927.336 DKK
2021520.707 DKK
2020-29.384 DKK
2019241.913 DKK
2018326.248 DKK
2017125.241 DKK
2016-31.507 DKK
2015299.344 DKK
2014238.837 DKK
2013134.450 DKK
201254.148 DKK

Likviditetsgrad

7.169 %

+11%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+31%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.614’ DKK

+45%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

535’ DKK

+32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  1’
  -2’
  -
  -1’
  926’
  -
  926’
  -
  927’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  106’
  -
  -
  2.079’
  2.079’
  -
  -
  3’
  32’
  497’
  535’
  2.614’
  125’
  689’
  118’
  -
  2.606’
  -
  2.606’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  7’
  2.614’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RAUHE HOLDING ApS 07.10.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Sirius Alle 21 · DK-3500 Værløse 01.10.2019
Sirius Alle 21 · DK-3500 Værløse 20.02.2016 30.09.2019
Bergthorasgade 40 · DK-2300 København S 12.04.2013 19.02.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 07.10.2009 31.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-10-07 07.10.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 07.10.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af selskabets direktør. 07.10.2009

Direktører

Navn Fra Til
Dan Rauhe Christensen 07.10.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dan Rauhe Christensen 09.10.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RAUHE HOLDING ApS

Sirius Alle 21
3500 Værløse

CVR

32474861

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. oktober 2009

P-nummer

1015568115

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter og anden efter direktionens skøn hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af selskabets direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-