Responstech ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jan. 2014
 • CVR 35632948

Virksomheden Responstech ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr" og har adresse i Birkerød. De blev etableret i 6. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.875 DKK, mens den i 2021 var på -8.714 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.664 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Finn Bøye Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

+51%

Egenkapital

-256’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-10’ DKK

+40%

Årets resultat

2022-7.664 DKK
2021-15.761 DKK
2020-92.248 DKK
2019-176.930 DKK
2018-94.495 DKK
201739.596 DKK
201651.789 DKK
20159.527 DKK
2014-19.950 DKK

Likviditetsgrad

1 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-192 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-7.165 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

4’ DKK

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+21%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -10’
  -2’
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  4’
  4’
  50’
  -306’
  -
  -
  -256’
  -
  -256’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  162’
  -
  0
  -
  -
  98’
  260’
  4’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Responstech ApS 28.12.2019
KEMTECH ApS 06.01.2014 27.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Blokken 26 · DK-3460 Birkerød 06.01.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 06.01.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-28 28.12.2019
2014-01-06 06.01.2014 27.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 06.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 06.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Finn Bøye Nielsen 06.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Finn Bøye Nielsen 06.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Responstech ApS

Blokken 26
3460 Birkerød

CVR

35632948

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. januar 2014

P-nummer

1019023814

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

466900
Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@kemtech.dk

Telefon

44222116

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive handels- og importvirksomhed baseret på eksklusivitetsaftaler indgået med førende europæiske byggevareproducenter og opbygge ledende markedspositioner i Skandinavien af disses produkter eller løsninger.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-