BØYE INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2014
 • CVR 25714164

Virksomheden BØYE INVEST ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Rungsted Kyst. De blev etableret i 1. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.428 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

+98%

Egenkapital

-109’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-12’ DKK

+84%

Årets resultat

2022-1.428 DKK
2021-79.305 DKK
2020-13.794 DKK
2019-39.319 DKK
2018-95.451 DKK
201736.846 DKK
201649.039 DKK
20156.777 DKK
2014-22.700 DKK

Likviditetsgrad

6 %

+62%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

50 %

-31%
God

Soliditetsgrad

-144 %

+62%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

76’ DKK

+169%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

11’ DKK

+121%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  38’
  -
  -
  -
  -
  -12’
  -
  -12’
  -11’
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  65’
  -
  -
  65’
  65’
  -
  -
  -
  -
  0
  11’
  76’
  50’
  -159’
  -
  -
  -109’
  -
  -109’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  154’
  -
  -
  -
  -
  29’
  185’
  76’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BØYE INVEST ApS 18.03.2019
PROFECTIUS INVEST ApS 01.01.2014 17.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Rungsted Bytorv 2 · DK-2960 Rungsted Kyst 28.04.2020
Blokken 26 · DK-3460 Birkerød 02.01.2014 27.04.2020
Blokken 25 · DK-3460 Birkerød 01.01.2014 01.01.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 01.01.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-18 18.03.2019
2014-01-01 01.01.2014 17.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Finn Bøye Nielsen 01.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Finn Bøye Nielsen 01.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BØYE INVEST ApS

Rungsted Bytorv 2
2960 Rungsted Kyst

CVR

25714164

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2014

P-nummer

1018998749

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@boyeogco.dk

Telefon

29772116

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandel i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-