AUT. FYSIOTERAPEUT HELLE FELDBORG THØGERSEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. jun. 2013
 • CVR 35382135

Virksomheden AUT. FYSIOTERAPEUT HELLE FELDBORG THØGERSEN ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Nykøbing M. De blev etableret i 18. juni 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.779 DKK, mens den i 2021 var på -7.035 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 391.715 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

392’ DKK

+1%

Egenkapital

2.387’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

392’ DKK

Årets resultat

2022391.715 DKK
2021388.396 DKK
2020278.619 DKK
2019426.954 DKK
2018318.527 DKK
2017549.058 DKK
2016259.578 DKK
2015146.708 DKK
2014-133.998 DKK
201348.622 DKK

Likviditetsgrad

3.936 %

+187%
God

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.393’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

247’ DKK

+260%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -1’
  -
  -1’
  392’
  -
  392’
  -
  392’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.146’
  2.146’
  -
  -
  -
  100’
  147’
  247’
  2.393’
  80’
  2.057’
  250’
  -
  2.387’
  -
  2.387’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  0
  6’
  2.393’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AUT. FYSIOTERAPEUT HELLE FELDBORG THØGERSEN ApS 18.06.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Karetmagervej 56 · DK-7900 Nykøbing M 18.06.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 18.06.2013 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-06-02 02.06.2023
2013-06-18 18.06.2013 01.06.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 18.06.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 18.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Helle Feldborg Thøgersen 18.06.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Helle Feldborg Thøgersen 18.06.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AUT. FYSIOTERAPEUT HELLE FELDBORG THØGERSEN ApS

Karetmagervej 56
7900 Nykøbing M

CVR

35382135

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. juni 2013

P-nummer

1018578979

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i et fysioterapeutanpartsselskab samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej