THORNICO HOLDING A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 10. jun. 2013
 • CVR 35258000

Virksomheden THORNICO HOLDING A/S befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense C. De blev etableret i 10. juni 2013 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 296.885.750.000 DKK.

I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Thor Stadil.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

296.885.750’ DKK

> +999%

Egenkapital

3.585.269.380’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

296.588.821’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022296.885.750.000 DKK
2021799.403.230 DKK
2020354.569.629 DKK
2019377.179.455.000 DKK
2018238.305.994 DKK
2017341.572.001 DKK
201669.515.984 DKK
2015150.675.375 DKK
2014195.832.414 DKK
2013256.946.289 DKK

Likviditetsgrad

154 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.639.472.302’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

-281.948’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

83.722.335’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -281.948’
  -
  -
  281.948’
  -
  -
  -2.049.959’
  298.920.728’
  296.870.769’
  296.588.821’
  -
  296.588.821’
  -296.929’
  296.885.750’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.555.749.967’
  -
  -
  3.555.749.967’
  3.555.749.967’
  -
  -
  7.155.257’
  -
  21.933’
  83.722.335’
  3.639.472.302’
  5.000.000’
  1.222.697.201’
  20.000.000’
  -
  3.585.269.380’
  -
  3.585.269.380’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  54.202.922’
  3.639.472.302’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
THORNICO HOLDING A/S 10.06.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Havnegade 36 · DK-5000 Odense C 17.12.2019
Havnegade 36 · DK-5000 Odense C 16.01.2015 16.12.2019
Østbanegade 3 · DK-2100 København Ø 10.06.2013 15.01.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-01-09 09.01.2018
2013-06-10 10.06.2013 08.01.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
5.000.000 DKK 10.06.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af Thor Stadil alene, af Christian Nicholas Stadil alene eller af den samlede bestyrelse. 09.01.2018
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsesformanden alene. 10.06.2013 08.01.2018

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Kirsten Malling Stadil 10.06.2013
Christian Nicholas Rosenkrantz Stadil 10.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Christian Nicholas Rosenkrantz Stadil 10.06.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Nicholas Rosenkrantz Stadil 10.06.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

THORNICO HOLDING A/S

Havnegade 36
5000 Odense C

CVR

35258000

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

10. juni 2013

P-nummer

1018555944

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, holdingvirksomhed, handel med værdipapirer samt eje fast ejendom og anden dermed i forbindelse stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af Thor Stadil alene, af Christian Nicholas Stadil alene eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

5.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej