DANNY A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 17. apr. 2013
 • CVR 35229604

Virksomheden DANNY A/S befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Svenstrup J. De blev etableret i 17. april 2013 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.816.075.000 DKK.

I bestyrelsen sidder 6 personer, som ledes af bestyrelsesformand Steen Damsgård Pedersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.816.075’ DKK

> +999%

Egenkapital

1.133.535’ DKK

+490%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.793.535’ DKK

> +999%

Årets resultat

20222.816.075.000 DKK
2021-44.923.000 DKK
2020-42.821.206 DKK
2019-40.356.316 DKK
2018-38.417.189 DKK
2017-36.452.634 DKK
2016-34.536.064 DKK
2015-32.741.886 DKK
2014-37.755.935 DKK
2013-9.395.666 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

246 %

God

Soliditetsgrad

100 %

+327%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.134.570’ DKK

+72%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

1.035’ DKK

-100%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  26’
  2.795.323’
  17.625’
  -19.413’
  -
  -1.788’
  2.793.535’
  -
  2.793.535’
  -
  2.816.075’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  41.000’
  -
  -
  1.111.513’
  1.111.513’
  -
  -
  -
  -
  517’
  -
  1.134.570’
  11.716’
  1.121.819’
  -
  -
  1.133.535’
  -
  1.133.535’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.015’
  -
  -
  -1.241’
  -
  -
  1.035’
  1.134.570’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DANNY A/S 17.04.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Vidalsvej 6 · DK-9230 Svenstrup J 11.06.2021
Vidalsvej 6 · DK-9230 Svenstrup J 17.04.2013 10.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 31.05.2016
999999 Uoplyst 17.04.2013 30.05.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-11 11.03.2022
2022-02-09 09.02.2022 10.03.2022
2013-06-13 13.06.2013 08.02.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
11.716.000 DKK 11.03.2022
26.800.000 DKK 13.06.2013 10.03.2022
500.000 DKK 17.04.2013 12.06.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. 13.06.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Anders Bo Andersen 07.02.2022
Helle Northmann Kempel 07.02.2022
Jesper Kvolbæk 07.02.2022

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Ellegaard 17.04.2013

Legalle ejere

Navn Fra Til
DANNY A/S 09.03.2022 11.03.2022
DEN MANACO A/S 14.06.2013 09.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DANNY A/S

Vidalsvej 6
9230 Svenstrup J

CVR

35229604

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

17. april 2013

P-nummer

1018430173

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

11.716.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja