RELOOP VENTURES ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. mar. 2013
 • CVR 35056491

Virksomheden RELOOP VENTURES ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 11. marts 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 88.868 DKK, mens den i 2019 var på -61.349 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -43.516 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Simon Goldschmidt.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-44’ DKK

+79%

Egenkapital

-173’ DKK

-34%

Omsætning

-

Resultat før skat

-44’ DKK

+79%

Årets resultat

2020-43.516 DKK
2019-211.415 DKK
2018477.488 DKK
2017-49.620 DKK
2016-126.228 DKK
2015-84.672 DKK
2014-14.181 DKK
2013-1.082 DKK

Likviditetsgrad

21 %

+117%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-373 %

+60%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

46’ DKK

+232%

Bruttofortjeneste

89’ DKK

+245%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

46’ DKK

+232%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  89’
  -130’
  -
  -
  -
  2’
  -5’
  -
  -3’
  -44’
  -
  -44’
  -
  -44’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  46’
  46’
  80’
  -253’
  -
  -
  -173’
  -
  -173’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  136’
  -
  -
  -
  8’
  76’
  220’
  46’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RELOOP VENTURES ApS 11.03.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Niels Andersens Vej 28 · DK-2900 Hellerup 13.02.2019
Niels Andersens Vej 28 · DK-2900 Hellerup 11.03.2013 12.02.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 09.06.2020
999999 Uoplyst 11.03.2013 08.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-03-11 11.03.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 11.03.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 11.03.2013

Direktører

Navn Fra Til
Simon Goldschmidt 11.03.2013
Simon Goldschmidt 11.03.2013 04.04.2022

Legalle ejere

Navn Fra Til
GOLDSCHMIDT HOLDING ApS 11.03.2013 04.04.2022
GOLDSCHMIDT HOLDING ApS 11.03.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Simon Goldschmidt 11.03.2013 04.04.2022
Simon Goldschmidt 11.03.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RELOOP VENTURES ApS

Niels Andersens Vej 28
2900 Hellerup

CVR

35056491

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. marts 2013

P-nummer

1018332503

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er Selskabets formål er at drive virksomhed med hjælp til finansiering af digitalt og online baserede virksomheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller