SoulJAM Publishing ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. nov. 2012
 • CVR 34804435

Virksomheden SoulJAM Publishing ApS befinder sig i branchen "Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik" og har adresse i København V. De blev etableret i 28. november 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 133.316 DKK, mens den i 2021 var på 23.152 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 95.826 DKK.

I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Michael Ritto.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

96’ DKK

+249%

Egenkapital

-226’ DKK

+30%

Omsætning

-

Resultat før skat

123’ DKK

+942%

Årets resultat

202295.826 DKK
2021-64.251 DKK
2020203.656 DKK
2019-72.661 DKK
2018-320.388 DKK
2017-139.512 DKK
2016-2.808 DKK
201531.206 DKK
2014-4.417 DKK
2013-32.615 DKK

Likviditetsgrad

80 %

+8%
Svag

Afkastningsgrad

14 %

+485%
God

Soliditetsgrad

-24 %

+29%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

929’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

133’ DKK

+476%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

929’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  133’
  -
  -
  -
  133’
  -
  -
  1’
  1’
  123’
  -
  123’
  -27’
  96’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  106’
  3’
  2’
  929’
  929’
  80’
  -306’
  -
  -
  -226’
  -
  -226’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.123’
  -
  -
  -
  -
  5’
  1.155’
  929’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SoulJAM Publishing ApS 17.03.2017
JAM MERCHANDISE ApS 28.11.2012 16.03.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Gammel Kongevej 11 · DK-1610 København V 29.12.2020
Viborggade 70 · DK-2100 København Ø 20.09.2013 28.12.2020
Viborggade 78 · DK-2100 København Ø 15.08.2013 19.09.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
592000 Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik 17.03.2017
479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder 28.11.2012 16.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-17 17.03.2017
2012-11-28 28.11.2012 16.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 28.11.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 28.11.2012

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jeppe Riddervold 17.03.2017
Carsten Højer Schak 17.03.2017
Kenneth Karlin 17.03.2017

Direktører

Navn Fra Til
Jeppe Riddervold 28.11.2012
Anders Marcus Fredrik Poulsen 28.11.2012 24.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jeppe Riddervold 17.03.2017
Michael Ritto 17.03.2017
Carsten Højer Schak 17.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SoulJAM Publishing ApS

Gammel Kongevej 11
1610 København V

CVR

34804435

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. november 2012

P-nummer

1018097571

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

592000
Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive musikforlagsvirksomhed, og hvad der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja