MADS KONGSTAD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. nov. 2012
 • CVR 34802033

Virksomheden MADS KONGSTAD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Virum. De blev etableret i 21. november 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.982.788 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.983’ DKK

-67%

Egenkapital

39.352’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.501’ DKK

-77%

Årets resultat

20221.982.788 DKK
20215.969.429 DKK
20205.962.453 DKK
20194.043.354 DKK
2018657.642 DKK
20171.674.770 DKK
2016242.053 DKK
20152.623.291 DKK
20141.702.557 DKK
2013824.757 DKK
20121.238.854 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

9 %

-4%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

39.547’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  9’
  3.694’
  1.010’
  -3.203’
  -
  -2.193’
  1.501’
  -
  1.501’
  -482’
  1.983’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19.516’
  19.516’
  -
  -
  -
  1.000’
  1.858’
  -
  39.547’
  100’
  27.241’
  59’
  -
  39.352’
  -
  39.352’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  195’
  39.547’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MADS KONGSTAD HOLDING ApS 21.11.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Furesøbakken 15 · DK-2830 Virum 03.08.2020
Ingvar Hjorts Vej 27 · DK-2830 Virum 21.11.2012 02.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2018
999999 Uoplyst 21.11.2012 31.12.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-06-19 19.06.2018
2012-11-21 21.11.2012 18.06.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
100.000 DKK 19.06.2018
80.000 DKK 21.11.2012 18.06.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 21.11.2012

Direktører

Navn Fra Til
Mads Conradsen Kongstad 21.11.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mads Conradsen Kongstad 01.01.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MADS KONGSTAD HOLDING ApS

Furesøbakken 15
2830 Virum

CVR

34802033

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. november 2012

P-nummer

1018090887

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Macon ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele samt aktiviter i tilknytning hertil

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

100.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-