Nordic Boheme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. nov. 2012
 • CVR 34739625

Virksomheden Nordic Boheme ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet" og har adresse i Langå. De blev etableret i 20. november 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.371 DKK, mens den i 2021 var på -43.199 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.476 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

+84%

Egenkapital

-7’ DKK

-706%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-8.476 DKK
2021-53.771 DKK
2020-6.759 DKK
2019-15.008 DKK
20180 DKK
201727.032 DKK
20160 DKK
2015-21.988 DKK
2014-13.289 DKK
2013189.984 DKK

Likviditetsgrad

93 %

-8%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-8 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

97’ DKK

-41%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+83%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

97’ DKK

-41%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  59’
  18’
  97’
  97’
  80’
  -87’
  -
  -
  -7’
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  67’
  -
  -
  -
  -
  37’
  104’
  97’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nordic Boheme ApS 21.02.2019
JYSK SOLCELLEMONTAGE ApS 20.11.2012 20.02.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Houlbjergvej 15 · DK-8870 Langå 20.11.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
479113 Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet 21.02.2019
439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 20.11.2012 20.02.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-02-21 21.02.2019
2012-11-20 20.11.2012 20.02.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 20.11.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.11.2012

Direktører

Navn Fra Til
Simon Pedersen 20.11.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Simon Pedersen 20.11.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nordic Boheme ApS

Houlbjergvej 15
8870 Langå

CVR

34739625

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. november 2012

P-nummer

1018078569

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

479113
Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

simon@ftos.dk

Telefon

20999928

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er sælge bolig interiør og livsstilsproduklter samt efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-