SALL HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jan. 2008
 • CVR 31165180

Virksomheden SALL HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Langå. De blev etableret i 2. januar 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.875 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -87.286 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-87’ DKK

< -999%

Egenkapital

181’ DKK

-33%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-87.286 DKK
2021-5 DKK
2020-10.082 DKK
2019128.914 DKK
2018-3.475 DKK
20172.500 DKK
2016185.000 DKK
2015-2.500 DKK
2014-5.000 DKK
2013-5.804 DKK
2012-8.673 DKK

Likviditetsgrad

166 %

+5%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

68 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

265’ DKK

-30%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

140’ DKK

-19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -
  -85’
  -
  -85’
  -
  -
  -
  -
  -87’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  -
  -
  125’
  125’
  -
  -
  112’
  23’
  5’
  140’
  265’
  125’
  56’
  -
  -
  181’
  -
  181’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  -
  -
  -
  14’
  85’
  265’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SALL HOLDING ApS 02.01.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Houlbjergvej 15 · DK-8870 Langå 02.01.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 02.01.2008 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-01-02 02.01.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 02.01.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 02.01.2008

Direktører

Navn Fra Til
Simon Pedersen 02.01.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Simon Pedersen 02.01.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SALL HOLDING ApS

Houlbjergvej 15
8870 Langå

CVR

31165180

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. januar 2008

P-nummer

1014007659

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

simon@ftos.dk

Telefon

20999928

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller