RAMO HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. okt. 2012
 • CVR 34729557

Virksomheden RAMO HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Svenstrup J. De blev etableret i 24. oktober 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -154.778 DKK, mens den i 2021 var på -115.336 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.197.328 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3.197’ DKK

-271%

Egenkapital

27.937’ DKK

-23%

Omsætning

-

Resultat før skat

-3.178’ DKK

-222%

Årets resultat

2022-3.197.328 DKK
20211.865.392 DKK
2020441.875 DKK
20191.181.067 DKK
2018-3.027.982 DKK
2017477.539 DKK
2016-30.046 DKK
2015-131.408 DKK
2014865.180 DKK
20131.006.522 DKK

Likviditetsgrad

63 %

-86%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

-65%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

92 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

30.378’ DKK

-19%

Bruttofortjeneste

-155’ DKK

-34%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.538’ DKK

-69%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -155’
  -
  -
  -
  -155’
  996’
  -4.997’
  109’
  -3.892’
  -3.178’
  -
  -3.178’
  -
  -3.197’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.816’
  -
  -
  28.841’
  28.841’
  -
  -
  1.140’
  48’
  227’
  1.538’
  30.378’
  1.000’
  26.937’
  -
  -
  27.937’
  -
  27.937’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  269’
  -
  -
  -
  48’
  2.124’
  2.441’
  30.378’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RAMO HOLDING ApS 24.10.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Skipper Clements Vej 30 · DK-9230 Svenstrup J 05.08.2020
Skipper Clements Vej 30 · DK-9230 Svenstrup J 24.10.2012 04.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 24.10.2012 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-10-24 24.10.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.000.000 DKK 24.10.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.10.2012

Direktører

Navn Fra Til
Carl Bejlegaard Jensen 24.10.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carl Bejlegaard Jensen 24.10.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RAMO HOLDING ApS

Skipper Clements Vej 30
9230 Svenstrup J

CVR

34729557

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. oktober 2012

P-nummer

1018039431

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier, anparter og andre værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

1.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-