BREDGADES KIOSK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. nov. 2012
 • CVR 34728550

Virksomheden BREDGADES KIOSK ApS befinder sig i branchen "Købmænd og døgnkiosker" og har adresse i Videbæk. De blev etableret i 1. november 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.426.719 DKK, mens den i 2022 var på 1.480.473 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 156.691 DKK.

Medarbejderstaben består af 11 personer, hvor direktionen bl.a. består af Aase Bjerregaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

157’ DKK

-38%

Egenkapital

1.260’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

201’ DKK

-38%

Årets resultat

2023156.691 DKK
2022253.151 DKK
2021337.653 DKK
2020253.385 DKK
2019280.099 DKK
2018229.474 DKK
2017208.982 DKK
201631.125 DKK
2015-94.261 DKK
2014-198.452 DKK
2013641 DKK

Likviditetsgrad

425 %

-17%
God

Afkastningsgrad

13 %

-36%
God

Soliditetsgrad

77 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.642’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

1.427’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.620’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.427’
  -967’
  -9’
  -
  209’
  1’
  -9’
  -
  -8’
  201’
  -
  201’
  -44’
  157’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  22’
  -
  22’
  -
  -
  -
  -
  22’
  745’
  53’
  -
  75’
  731’
  1.620’
  1.642’
  80’
  980’
  200’
  -
  1.260’
  -
  1.260’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  87’
  -
  -
  44’
  107’
  143’
  381’
  1.642’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BREDGADES KIOSK ApS 01.11.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Bredgade 29 · DK-6920 Videbæk 01.11.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
471110 Købmænd og døgnkiosker 15.11.2012
999999 Uoplyst 01.11.2012 14.11.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-11-01 01.11.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.11.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 01.11.2012

Direktører

Navn Fra Til
Aase Bjerregaard 01.11.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aase Bjerregaard 01.11.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BREDGADES KIOSK ApS

Bredgade 29
6920 Videbæk

CVR

34728550

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. november 2012

P-nummer

1018035517

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

471110
Købmænd og døgnkiosker

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drift af nærbutik.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

11

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-