A. BJERREGAARD INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. nov. 2007
 • CVR 31076870

Virksomheden A. BJERREGAARD INVEST ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Videbæk. De blev etableret i 29. november 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.626 DKK, mens den i 2022 var på -3.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 144.476 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

144’ DKK

-51%

Egenkapital

4.264’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

144’ DKK

-51%

Årets resultat

2023144.476 DKK
2022296.073 DKK
2021541.078 DKK
2020-6.756 DKK
2019436.019 DKK
2018273.646 DKK
2017199.195 DKK
2016115.198 DKK
2015180.335 DKK
2014-177.918 DKK
2013314.840 DKK
2012156.642 DKK

Likviditetsgrad

318 %

+105%
God

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.389’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-77%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

397’ DKK

+28%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  6’
  -3’
  148’
  151’
  144’
  -
  144’
  0
  144’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.992’
  -
  -
  3.992’
  3.992’
  -
  -
  352’
  -
  0
  397’
  4.389’
  125’
  1.743’
  47’
  -
  4.264’
  -
  4.264’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  7’
  0
  125’
  4.389’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
A. BJERREGAARD INVEST ApS 29.11.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Bredgade 30 · DK-6920 Videbæk 11.03.2010
Krunderupparken 40 · DK-7500 Holstebro 29.11.2007 10.03.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
980000 Uoplyst 29.11.2007 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-01-28 28.01.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 29.11.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.01.2011

Direktører

Navn Fra Til
Aase Bjerregaard 29.11.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aase Bjerregaard 29.11.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

A. BJERREGAARD INVEST ApS

Bredgade 30
6920 Videbæk

CVR

31076870

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. november 2007

P-nummer

1013820526

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre erhvervsdrivende selskaber samt anden dermed efter direktionens skøn forbunden virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej