MBO HOLDING, FREDERIKSBERG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2012
 • CVR 34720622

Virksomheden MBO HOLDING, FREDERIKSBERG ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 1. oktober 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -13.132 DKK, mens den i 2021 var på -10.499 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -218.920 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-219’ DKK

-114%

Egenkapital

9.684’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-209’ DKK

-114%

Årets resultat

2022-218.920 DKK
20211.544.810 DKK
20201.077.470 DKK
20191.771.352 DKK
20181.151.303 DKK
20171.309.732 DKK
2016162.541 DKK
2015378.713 DKK
2014244.103 DKK
20131.533.572 DKK
2012580.020 DKK

Likviditetsgrad

451 %

+95%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

89 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

10.876’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

-25%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5.383’ DKK

+16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -
  0
  -89’
  -107’
  -196’
  -209’
  -
  -209’
  -10’
  -219’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.494’
  -
  -
  5.494’
  5.494’
  -
  -
  -
  -
  5.269’
  5.383’
  10.876’
  80’
  1.810’
  3.500’
  -
  9.684’
  -
  9.684’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.176’
  -
  -
  -
  -
  15’
  1.193’
  10.876’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MBO HOLDING, FREDERIKSBERG ApS 01.10.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Dalgas Boulevard 41 · DK-2000 Frederiksberg 01.10.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.10.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-10-01 01.10.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.10.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 01.10.2012

Direktører

Navn Fra Til
Michael Bonde Olsen 01.10.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Bonde Olsen 12.10.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MBO HOLDING, FREDERIKSBERG ApS

Dalgas Boulevard 41
2000 Frederiksberg

CVR

34720622

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2012

P-nummer

1017993573

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej