Velliv Ejendomme OPP P/S

NORMAL
 • KAS
 • Etableret 13. jul. 2012
 • CVR 34689938

Virksomheden Velliv Ejendomme OPP P/S befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Ballerup. De blev etableret i 13. juli 2012 og er af virksomhedstypen Kommanditaktieselskab/Partnerselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 20.841.764.000 DKK, mens den i 2020 var på 21.600.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 20.755.865.000 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

20.755.865’ DKK

> +999%

Egenkapital

379.694.660’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

20.755.865’ DKK

> +999%

Årets resultat

202120.755.865.000 DKK
202021.000.000 DKK
201919.900.000 DKK
201823.400.000 DKK
201718.400.000 DKK
201619.400.000 DKK
20158.900.000 DKK
20149.700.000 DKK
2013-100.000 DKK

Likviditetsgrad

389 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

382.031.261’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

20.841.764’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9.099.711’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  20.841.764’
  -
  -
  -
  -
  -
  -85.899’
  -
  -85.899’
  20.755.865’
  -
  20.755.865’
  -
  20.755.865’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  372.931.550’
  372.931.550’
  -
  -
  -
  -
  9.099.711’
  9.099.711’
  382.031.261’
  10.000.000’
  379.694.660’
  20.000.000’
  -
  379.694.660’
  -
  379.694.660’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.336.601’
  2.336.601’
  382.031.261’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Velliv Ejendomme OPP P/S 13.09.2018
NORDEA PENSION DANMARK OPP P/S 12.06.2014 12.09.2018
PARTNERSELSKABET ASMILDKLOSTERVEJ 2, VIBORG 13.07.2012 11.06.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Lautrupvang 10 · DK-2750 Ballerup 25.03.2019
Ejby Industrivej 38 · DK-2600 Glostrup 02.01.2019 24.03.2019
Ejby Industrivej 38 · DK-2600 Glostrup 13.07.2012 01.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.08.2012
999999 Uoplyst 13.07.2012 31.07.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-09-13 13.09.2018
2016-12-22 22.12.2016 12.09.2018
2014-06-12 12.06.2014 21.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
10.000.000 DKK 22.12.2016
500.000 DKK 13.07.2012 21.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et bestyrelsesmdlem i forening med en direktør. Endvidere kan komplementaren tegne selskabet. 12.06.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Morten Møller 18.06.2021
Steen Michael Erichsen 01.11.2018
Henning Anders Stensbøl Christiansen 19.07.2017

Direktører

Navn Fra Til
Solveig Birte Rannje 13.12.2021
Bente Stamp 06.12.2019 13.12.2021
Søren Tang Kristensen 01.11.2018 06.12.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
Velliv, Pension & Livsforsikring A/S 25.04.2017
Velliv Ejendomme A/S 13.07.2012 25.04.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Velliv Ejendomme OPP P/S

Lautrupvang 10
2750 Ballerup

CVR

34689938

Virksomhedstype

Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

Stiftet

13. juli 2012

P-nummer

1017873632

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i og udleje fast ejendom samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et bestyrelsesmdlem i forening med en direktør. Endvidere kan komplementaren tegne selskabet.

Registeret kapital

10.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja