Pociot Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. jun. 2012
 • CVR 34600627

Virksomheden Pociot Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Farum. De blev etableret i 25. juni 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 455.191 DKK, mens den i 2022 var på 383.291 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -37.200 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-37’ DKK

-294%

Egenkapital

1.560’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-48’ DKK

-294%

Årets resultat

2023-37.200 DKK
202219.163 DKK
202184.515 DKK
2020137.689 DKK
201934.520 DKK
2018143.336 DKK
201758.881 DKK
201633.977 DKK
2015125.668 DKK
2014134.189 DKK
2013-396.434 DKK
201261.038 DKK

Likviditetsgrad

5 %

-52%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

2 %

+10%
Svag

Soliditetsgrad

20 %

-8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.841’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

455’ DKK

+19%

Gældsforpligtelser

6.002’ DKK

+9%

Tilgodehavende

183’ DKK

-37%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  455’
  -
  -292’
  -
  164’
  2’
  -213’
  -
  -211’
  -48’
  -
  -48’
  -11’
  -37’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  58’
  -
  7.658’
  -
  -
  -
  -
  7.658’
  -
  -
  102’
  -
  -
  183’
  7.841’
  80’
  1.480’
  -
  -
  1.560’
  -
  1.560’
  279’
  279’
  -
  -
  -
  -
  2.587’
  2.955’
  -
  36’
  -
  79’
  -
  3.415’
  7.841’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Pociot Ejendomme ApS 09.07.2021
RUGMARKEN 33 ApS 25.06.2012 08.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Rugmarken 33A · DK-3520 Farum 25.06.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 01.01.2015
999999 Uoplyst 25.06.2012 31.12.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-09 09.07.2021
2012-06-25 25.06.2012 08.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 25.06.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 25.06.2012

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Ole Pociot 25.06.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Ole Pociot 25.06.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Pociot Ejendomme ApS

Rugmarken 33
3520 Farum

CVR

34600627

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. juni 2012

P-nummer

1017757810

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje fast ejendom med henblik på udlejning samt hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller