KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 10. jan. 2007
 • CVR 30195264

Virksomheden KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Helsingør. De blev etableret i 10. januar 2007 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 18.952.257 DKK, mens den i 2022 var på 19.049.734 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.836.777 DKK.

Medarbejderstaben består af 28 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jacob Thomas Ulrikkeholm Klinkby. I bestyrelsen sidder 9 personer, som ledes af bestyrelsesformand Jacob Thomas Ulrikkeholm Klinkby.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.837’ DKK

+69%

Egenkapital

3.560’ DKK

+48%

Omsætning

-

Resultat før skat

3.638’ DKK

+68%

Årets resultat

20232.836.777 DKK
20221.682.771 DKK
20211.649.982 DKK
20202.118.255 DKK
20192.301.680 DKK
20181.661.155 DKK
20171.556.709 DKK
2016926.635 DKK
2015-
2014300.621 DKK
2013366.355 DKK
2012643.022 DKK

Likviditetsgrad

141 %

+14%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

34 %

+40%
God

Soliditetsgrad

33 %

+22%
God

Overskudsgrad

-

Balance

10.753’ DKK

+21%

Bruttofortjeneste

18.952’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9.584’ DKK

+28%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  18.952’
  -15.005’
  -253’
  -
  3.695’
  5’
  -62’
  -
  -57’
  3.638’
  -
  3.638’
  -801’
  2.837’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  810’
  810’
  7’
  51’
  -
  108’
  80’
  -
  170’
  250’
  1.168’
  -
  3.376’
  -
  -
  3.528’
  9.584’
  10.753’
  694’
  30’
  2.836’
  -
  3.560’
  -
  3.560’
  377’
  377’
  -
  -
  -
  -
  -
  69’
  -
  -
  -
  -
  -
  6.816’
  10.753’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA 14.05.2007
KALLERMANN REVISION A/S 10.01.2007 13.05.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Stationspladsen 3 · DK-3000 Helsingør 10.01.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 01.01.2008
741200 Revisions- og bogføringsvirksomhed 19.01.2007 31.12.2007
980000 Uoplyst 10.01.2007 18.01.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-08-04 04.08.2015
2008-11-03 03.11.2008 03.08.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
694.445 DKK 03.11.2008
625.000 DKK 19.03.2008 02.11.2008
500.000 DKK 10.01.2007 18.03.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør og formanden for bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse i forening. 03.11.2008

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jacob Thomas Ulrikkeholm Klinkby 04.10.2023
Rasmus Rolighed Asmussen 04.10.2022
Jacob Thomas Ulrikkeholm Klinkby 12.10.2021 03.10.2022

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Thomas Ulrikkeholm Klinkby 04.10.2023
Peter Kallermann 10.01.2007 04.10.2023
Peter Kallermann 10.01.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Bo Bjerregaard 05.10.2023
Rasmus Rolighed Asmussen 05.10.2023
Jacob Thomas Ulrikkeholm Klinkby 05.10.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA

Stationspladsen 3
3000 Helsingør

CVR

30195264

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

10. januar 2007

P-nummer

1012918417

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

49218700

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør og formanden for bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse i forening.

Registeret kapital

694.445 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

28

Reklamebeskyttelse

Nej