BBD INVEST HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. maj 2012
 • CVR 34594201

Virksomheden BBD INVEST HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Rødovre. De blev etableret i 21. maj 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 13.386 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

13’ DKK

+224%

Egenkapital

409’ DKK

-28%

Omsætning

-

Resultat før skat

13’ DKK

+224%

Årets resultat

202213.386 DKK
2021-10.813 DKK
2020193.546 DKK
2019236.527 DKK
2018224.818 DKK
2017-59.040 DKK
2016184.783 DKK
201598.446 DKK
201448.659 DKK
2013146.502 DKK
2012148.779 DKK

Likviditetsgrad

160 %

-67%
God

Afkastningsgrad

-2 %

-50%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

457’ DKK

-23%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

76’ DKK

-40%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -10’
  5’
  -3’
  -
  2’
  13’
  -
  13’
  -
  13’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  381’
  381’
  -
  -
  -
  -
  1’
  76’
  457’
  80’
  32’
  50’
  -
  409’
  -
  409’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  48’
  48’
  457’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BBD INVEST HOLDING ApS 21.05.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Islevbrovej 17B · DK-2610 Rødovre 03.01.2019
Islevbrovej 17B · DK-2610 Rødovre 03.06.2016 02.01.2019
Islevbrovej 17B · DK-2610 Rødovre 25.04.2016 02.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 21.05.2012 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-05-21 21.05.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 21.05.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 21.05.2012

Direktører

Navn Fra Til
Brian Barfod Danielsen 21.05.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Barfod Danielsen 21.05.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BBD INVEST HOLDING ApS

Islevbrovej 17
2610 Rødovre

CVR

34594201

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. maj 2012

P-nummer

1017736953

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er - direkte eller gennem ejerbesiddelser i andre selskaber - at drive virksomhed ved investering i børsnoterede og unoterede værdipapirer samt ved foretagelse af andre passive investeringer og dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller