SCHYBERG LYKKE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. sep. 2009
 • CVR 32469345

Virksomheden SCHYBERG LYKKE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 25. september 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 2.330.296 DKK, mens den i 2022 var på 2.435.685 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -16.711 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Birger Schyberg.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-17’ DKK

-108%

Egenkapital

322’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-19’ DKK

-107%

Årets resultat

2023-16.711 DKK
2022202.658 DKK
2021345.761 DKK
2020406.443 DKK
2019296.423 DKK
2018401.248 DKK
2017462.712 DKK
2016270.061 DKK
2015345.406 DKK
2014359.341 DKK
201355.835 DKK
2012257.478 DKK

Likviditetsgrad

121 %

-27%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

-99%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

22 %

-41%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.459’ DKK

+60%

Bruttofortjeneste

2.330’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

1.122’ DKK

Tilgodehavende

1.159’ DKK

+27%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  2.330’
  -2.275’
  -50’
  -
  5’
  -
  -
  -
  -
  -19’
  -
  -19’
  -2’
  -17’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  300’
  -
  300’
  -
  -
  -
  -
  300’
  -
  275’
  -
  120’
  619’
  1.159’
  1.459’
  125’
  197’
  -
  -
  322’
  -
  322’
  16’
  16’
  -
  -
  -
  -
  163’
  -
  -
  -
  -
  110’
  770’
  959’
  1.459’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SCHYBERG LYKKE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB 29.09.2009
REVISIONSFIRMAET SCHYBERG LYKKE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB 25.09.2009 28.09.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Torvet 4A · DK-3400 Hillerød 28.08.2023
Bymidten 80 · DK-3500 Værløse 15.01.2018 27.08.2023
Bymidten 80 · DK-3500 Værløse 25.09.2009 14.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 25.09.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-09-29 29.09.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 25.09.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 2 direktører. 29.09.2009

Direktører

Navn Fra Til
Birger Schyberg 25.09.2009
Henrik Lykke 25.09.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Lykke 25.09.2009
Birger Schyberg 25.09.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SCHYBERG LYKKE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Torvet 4
3400 Hillerød

CVR

32469345

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. september 2009

P-nummer

1015549501

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bs@schyberglykke.dk

Telefon

70262689

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 direktører.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-