LTV CAPITAL ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jun. 2012
 • CVR 34591601

Virksomheden LTV CAPITAL ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 12. juni 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -16.357 DKK, mens den i 2022 var på -15.317 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.742.560 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.743’ DKK

+171%

Egenkapital

49.831’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.743’ DKK

+171%

Årets resultat

20232.742.560 DKK
2022-3.880.301 DKK
20215.040.090 DKK
2020170.818 DKK
2019971.619 DKK
20181.418.527 DKK
20171.458.024 DKK
20161.638.098 DKK
201586.887 DKK
20142.269.805 DKK
20131.628.728 DKK
20123.310.742 DKK

Likviditetsgrad

2.936 %

+20%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

49.842’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-16’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

330’ DKK

+35%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -16’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.743’
  -
  2.743’
  -
  2.743’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  49.512’
  49.512’
  -
  -
  -
  -
  330’
  330’
  49.842’
  80’
  49.751’
  -
  -
  49.831’
  -
  49.831’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  11’
  49.842’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LTV CAPITAL ApS 12.06.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Frichsvej 40B · DK-8600 Silkeborg 19.05.2019
Frichsvej 40 · DK-8600 Silkeborg 15.01.2013 18.05.2019
Frichsvej 40 · DK-8600 Silkeborg 12.06.2012 14.01.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 12.06.2012 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-06-12 12.06.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 12.06.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 12.06.2012

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Bjerregaard Rasmussen 12.06.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Bjerregaard Rasmussen 12.06.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LTV CAPITAL ApS

Frichsvej 40
8600 Silkeborg

CVR

34591601

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. juni 2012

P-nummer

1017727709

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja