PSYKOLOGISK RÅDGIVNING SILKEBORG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. maj 2012
 • CVR 34583773

Virksomheden PSYKOLOGISK RÅDGIVNING SILKEBORG ApS befinder sig i branchen "Psykologisk rådgivning" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 30. maj 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 472.617 DKK, mens den i 2022 var på 463.336 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 77.384 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Nora Irene Lund.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

77’ DKK

-41%

Egenkapital

163’ DKK

-24%

Omsætning

-

Resultat før skat

100’ DKK

-36%

Årets resultat

202377.384 DKK
2022131.571 DKK
20217.282 DKK
202034.035 DKK
201954.475 DKK
2018-48.501 DKK
201736.212 DKK
2016147.859 DKK
2015118.911 DKK
2014-238.867 DKK
2013310.299 DKK

Likviditetsgrad

373 %

-46%
God

Afkastningsgrad

29 %

-22%
God

Soliditetsgrad

45 %

-10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

363’ DKK

-16%

Bruttofortjeneste

473’ DKK

+2%

Gældsforpligtelser

199’ DKK

-7%

Tilgodehavende

273’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  473’
  -312’
  -49’
  -
  104’
  -
  -
  2’
  2’
  100’
  -
  100’
  -
  77’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  90’
  -
  90’
  -
  -
  -
  -
  90’
  25’
  104’
  31’
  42’
  48’
  273’
  363’
  80’
  8’
  75’
  -
  163’
  -
  163’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  126’
  -
  -
  -
  -
  17’
  56’
  73’
  363’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PSYKOLOGISK RÅDGIVNING SILKEBORG ApS 30.05.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Ansvej 37 · DK-8600 Silkeborg 30.05.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
869030 Psykologisk rådgivning 01.06.2012
999999 Uoplyst 30.05.2012 31.05.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-05-30 30.05.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 30.05.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 30.05.2012

Direktører

Navn Fra Til
Nora Irene Lund 30.05.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nora Irene Lund 27.09.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PSYKOLOGISK RÅDGIVNING SILKEBORG ApS

Ansvej 37
8600 Silkeborg

CVR

34583773

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. maj 2012

P-nummer

1017699306

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

869030
Psykologisk rådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive psykologvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-