NL HOLDING SILKEBORG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. maj 2012
 • CVR 34583722

Virksomheden NL HOLDING SILKEBORG ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 30. maj 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.250 DKK, mens den i 2022 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 122.236 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

122’ DKK

+374%

Egenkapital

729’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

105’ DKK

+306%

Årets resultat

2023122.236 DKK
202225.814 DKK
202177.070 DKK
202034.717 DKK
201967.479 DKK
2018-44.059 DKK
201740.038 DKK
2016155.261 DKK
2015112.177 DKK
2014-233.025 DKK
2013301.359 DKK

Likviditetsgrad

683 %

+101%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

88 %

+13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

826’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

662’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  39’
  -
  77’
  117’
  105’
  -
  105’
  -
  122’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  163’
  -
  -
  163’
  163’
  -
  -
  -
  1’
  85’
  662’
  826’
  80’
  590’
  59’
  -
  729’
  -
  729’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  31’
  97’
  826’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NL HOLDING SILKEBORG ApS 30.05.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Ansvej 37 · DK-8600 Silkeborg 30.05.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 30.05.2012 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-11-25 25.11.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 30.05.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 25.11.2014

Direktører

Navn Fra Til
Nora Irene Lund 30.05.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nora Irene Lund 27.09.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NL HOLDING SILKEBORG ApS

Ansvej 37
8600 Silkeborg

CVR

34583722

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. maj 2012

P-nummer

1017699063

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-