VERKTØJ A/S

OPLØST EFTER KONKURS
 • A/S
 • Etableret 6. feb. 2012
 • CVR 34453160

Virksomheden VERKTØJ A/S befinder sig i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr" og har adresse i Løsning. De blev etableret i 6. februar 2012 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -85.067 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-85’ DKK

0%

Egenkapital

12’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-85’ DKK

0%

Årets resultat

2013-85.067 DKK
2012-

Likviditetsgrad

41 %

0%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

2 %

0%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

715’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

414’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

703’ DKK

0%

Tilgodehavende

116’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2013
  -
  414’
  -428’
  -58’
  -
  -
  -
  -13’
  -
  13’
  -85’
  -
  -85’
  -
  -85’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2013
  -
  -
  -
  549’
  -
  549’
  -
  -
  -
  51’
  600’
  26’
  80’
  -
  8’
  -
  116’
  715’
  500’
  -488’
  -
  -
  12’
  -
  12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  418’
  -
  145’
  -
  -
  24’
  55’
  285’
  715’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VERKTØJ A/S 19.11.2014 09.02.2016
INDUSTRIVÆRKTØJ IDG-TOOLS A/S 06.02.2012 18.11.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Vandmøllevej 24 · DK-8723 Løsning 06.02.2012 09.02.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 01.03.2012 09.02.2016
999999 Uoplyst 06.02.2012 29.02.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-11-19 19.11.2014 09.02.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 06.02.2012 09.02.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller direktøren alene. 19.11.2014 09.02.2016

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Bjarne Trust 06.02.2012 05.02.2015
Jan Inge Jörgen Hohlfält 06.02.2012 05.02.2015
Bjarne Trust 06.02.2012 05.02.2015

Direktører

Navn Fra Til
Jan Inge Jörgen Hohlfält 31.12.2014 05.02.2015
Bjarne Trust 01.11.2013 31.12.2014
Jan Inge Jörgen Hohlfält 06.02.2012 01.11.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VERKTØJ A/S

Vandmøllevej 24
8723 Løsning

CVR

34453160

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

6. februar 2012

P-nummer

1017518840

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

466900
Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er forhandling af industriværktøj og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller direktøren alene.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-