NEWCOBH HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. sep. 2011
 • CVR 33882262

Virksomheden NEWCOBH HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vedbæk. De blev etableret i 1. september 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -150.066 DKK, mens den i 2021 var på -175.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -33.923.384 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-33.923’ DKK

-187%

Egenkapital

200.033’ DKK

-16%

Omsætning

-

Resultat før skat

-33.200’ DKK

-183%

Årets resultat

2022-33.923.384 DKK
202139.069.372 DKK
20204.049.061 DKK
20193.320.096 DKK
20184.075.097 DKK
20172.216.323 DKK
20166.343.583 DKK
2015-31.442.220 DKK
201415.383.540 DKK
20138.817.135 DKK
201213.499.721 DKK

Likviditetsgrad

6 %

-96%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

92 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

216.690’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

-150’ DKK

+14%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

980’ DKK

-92%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -150’
  -
  -
  -
  -
  6.611’
  -
  -20.842’
  -14.231’
  -33.200’
  -
  -33.200’
  -724’
  -33.923’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  134.524’
  -
  -
  215.710’
  215.710’
  -
  -
  -
  -
  597’
  980’
  216.690’
  80’
  194.153’
  5.800’
  -
  200.033’
  -
  200.033’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15.454’
  -
  0
  -
  -
  -
  16.657’
  216.690’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NEWCOBH HOLDING ApS 01.09.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Sofievej 7 · DK-2950 Vedbæk 12.10.2012
Poulsvej 11 · DK-2950 Vedbæk 01.09.2011 11.10.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019
999999 Uoplyst 01.09.2011 19.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-25 25.08.2020
2011-09-01 01.09.2011 24.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.09.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 01.09.2011

Direktører

Navn Fra Til
Ole Bødtcher-Hansen 01.09.2011

Legalle ejere

Navn Fra Til
Ole Bødtcher-Hansen 11.04.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ole Bødtcher-Hansen 01.09.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NEWCOBH HOLDING ApS

Sofievej 7
2950 Vedbæk

CVR

33882262

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. september 2011

P-nummer

1017108774

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber og dermed, efter direktionens skøn, beslægtet virksomhed, herunder at drive handel, fabrikation, industri og krydstogtsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller