GREEN FAIR LOGISTICS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. sep. 2011
 • CVR 33879571

Virksomheden GREEN FAIR LOGISTICS ApS befinder sig i branchen "Speditører" og har adresse i Karlslunde. De blev etableret i 1. september 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 8.671.374 DKK, mens den i 2021 var på 5.535.682 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.877.326 DKK.

Medarbejderstaben består af 13 personer, hvor direktionen bl.a. består af Thomas Reinhard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.877’ DKK

+210%

Egenkapital

2.779’ DKK

+84%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.412’ DKK

+208%

Årets resultat

20221.877.326 DKK
2021606.436 DKK
2020421.328 DKK
20191.359.134 DKK
2018146.900 DKK
201715.352 DKK
2016334.597 DKK
2015199.025 DKK
2014-304.620 DKK
2013624.109 DKK
2012556.840 DKK

Likviditetsgrad

283 %

+74%
God

Afkastningsgrad

57 %

+162%
God

Soliditetsgrad

67 %

+52%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.163’ DKK

+22%

Bruttofortjeneste

8.671’ DKK

+57%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.872’ DKK

+28%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  8.671’
  -6.218’
  -62’
  -
  2.391’
  49’
  -28’
  -
  21’
  2.412’
  -
  2.412’
  -535’
  1.877’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  174’
  -
  174’
  -
  -
  117’
  117’
  291’
  -
  657’
  -
  7’
  3.149’
  3.872’
  4.163’
  480’
  421’
  1.877’
  -
  2.779’
  -
  2.779’
  14’
  14’
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  -
  -
  265’
  401’
  1.370’
  4.163’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GREEN FAIR LOGISTICS ApS 01.09.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Svejsegangen 3 · DK-2690 Karlslunde 18.09.2017
Fuglebækvej 4C · DK-2770 Kastrup 06.08.2012 17.09.2017
Fuglebækvej 2C · DK-2770 Kastrup 15.11.2011 05.08.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
522920 Speditører 01.09.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-04-11 11.04.2023
2018-11-06 06.11.2018 10.04.2023
2016-06-15 15.06.2016 05.11.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
480.000 DKK 06.11.2018
80.000 DKK 01.09.2011 05.11.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.09.2011

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Reinhard 20.11.2013
Morten Lysboe Witt 01.09.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Lysboe Witt 14.10.2021
Thomas Reinhard 08.03.2013 13.10.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GREEN FAIR LOGISTICS ApS

Svejsegangen 3
2690 Karlslunde

CVR

33879571

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. september 2011

P-nummer

1017098450

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Green Fair Klima Byg ApS

Branchekode

522920
Speditører

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@gflog.com

Telefon

72119090

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets primære formål er at udøve virksomhed med transport, spedition og messeservice samt aktiviteter i tilknytning hertil. Herudover er selskabets formål at udøve servicevirksomhed inden for ejendoms- og byggesektoren og aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

13

Reklamebeskyttelse

Ja