NORDISK OUTDOOR ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. maj 2011
 • CVR 33750439

Virksomheden NORDISK OUTDOOR ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ribe. De blev etableret i 30. maj 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.314 DKK, mens den i 2022 var på -27.287 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.577.523 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Frank Jessen Hansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.578’ DKK

-40%

Egenkapital

3.300’ DKK

+247%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.578’ DKK

-40%

Årets resultat

20232.577.523 DKK
20224.294.007 DKK
2021-1.085 DKK
2020-533 DKK
2019-706 DKK
2018-1.021 DKK
2017399.370 DKK
2016880.138 DKK
2015845.027 DKK
2014412.182 DKK
2013-766 DKK
2012-6.553 DKK

Likviditetsgrad

18.719 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.317’ DKK

+247%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

+95%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.317’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  0
  -2’
  -
  -2’
  2.578’
  -
  2.578’
  -
  2.578’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.608’
  696’
  3.317’
  3.317’
  80’
  1.520’
  1.700’
  -
  3.300’
  -
  3.300’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  18’
  3.317’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NORDISK OUTDOOR ApS 30.05.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Tangevej 10E · DK-6760 Ribe 03.03.2016
Engdraget 85 · DK-6760 Ribe 30.05.2011 02.03.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 30.05.2011 31.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-08-29 29.08.2023
2022-12-05 05.12.2022 28.08.2023
2011-11-09 09.11.2011 04.12.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 30.05.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 09.11.2011

Direktører

Navn Fra Til
Frank Jessen Hansen 01.08.2011
Dorthe Ugelvig 30.05.2011 01.08.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frank Jessen Hansen 30.11.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NORDISK OUTDOOR ApS

Tangevej 10
6760 Ribe

CVR

33750439

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. maj 2011

P-nummer

1016892196

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde andele af andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller