ALLAN MADSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. maj 2011
 • CVR 33647700

Virksomheden ALLAN MADSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 10. maj 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -11.057 DKK, mens den i 2020 var på -12.747 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 367.627 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

368’ DKK

+42%

Egenkapital

1.954’ DKK

+19%

Omsætning

-

Resultat før skat

407’ DKK

+42%

Årets resultat

2021367.627 DKK
2020259.394 DKK
2019187.044 DKK
201847.849 DKK
201750.049 DKK
2016113.085 DKK
2015172.586 DKK
2014304.098 DKK
2013235.256 DKK
2012396.105 DKK

Likviditetsgrad

2.224 %

0%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.001’ DKK

+19%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

+13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.036’ DKK

+31%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -
  191’
  -1’
  -
  189’
  407’
  -
  407’
  -39’
  368’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  965’
  965’
  -
  -
  -
  -
  1’
  1.036’
  2.001’
  80’
  1.817’
  57’
  -
  1.954’
  -
  1.954’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  47’
  2.001’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ALLAN MADSEN HOLDING ApS 10.05.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Jens Stoffersens Vej 10 · DK-9000 Aalborg 23.12.2015
Sofiehøj 3 · DK-9000 Aalborg 10.05.2011 22.12.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 10.05.2011 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-05-10 10.05.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 10.05.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 10.05.2011

Direktører

Navn Fra Til
Allan Madsen 10.05.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Madsen 10.05.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ALLAN MADSEN HOLDING ApS

Jens Stoffersens Vej 10
9000 Aalborg

CVR

33647700

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. maj 2011

P-nummer

1016856939

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele samt dermed beslægtede for retningsområder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-