HOLMEN INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. apr. 2011
 • CVR 33591233

Virksomheden HOLMEN INVEST ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København K. De blev etableret i 4. april 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 156.382 DKK, mens den i 2020 var på 109.240 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 86.319 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

86’ DKK

+124%

Egenkapital

558’ DKK

+18%

Omsætning

-

Resultat før skat

92’ DKK

+127%

Årets resultat

202186.319 DKK
2020-360.765 DKK
201919.490 DKK
2018-933.443 DKK
2017-56.594 DKK
2016-24.235 DKK
2015-172.463 DKK
201418.353 DKK
2013-30.127 DKK
2012-68.796 DKK

Likviditetsgrad

35 %

-42%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

5 %

+144%
Svag

Soliditetsgrad

32 %

+93%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.755’ DKK

-39%

Bruttofortjeneste

156’ DKK

+43%

Gældsforpligtelser

1.156’ DKK

-52%

Tilgodehavende

409’ DKK

-72%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  156’
  -
  -68’
  -
  89’
  3’
  0
  -
  3’
  92’
  -
  92’
  -5’
  86’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  946’
  -
  946’
  -
  -
  -
  400’
  1.346’
  -
  -
  -
  299’
  10’
  409’
  1.755’
  80’
  478’
  -
  -
  558’
  -
  558’
  41’
  41’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.151’
  1.156’
  1.755’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HOLMEN INVEST ApS 04.04.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Halvtolv 11 · DK-1436 København K 04.04.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 04.04.2011 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-04-04 04.04.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 04.04.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 04.04.2011

Direktører

Navn Fra Til
Ove Knudsen 04.04.2011

Legalle ejere

Navn Fra Til
OK HOLDING KØBENHAVN ApS 04.04.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ove Knudsen 04.04.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HOLMEN INVEST ApS

Halvtolv 11
1436 København K

CVR

33591233

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. april 2011

P-nummer

1016776633

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investeringsvirksomhed, at eje aktier og anparter i andre selskaber, formuepleje og anden formueforvaltning og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-