OK HOLDING KØBENHAVN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. sep. 2009
 • CVR 32466869

Virksomheden OK HOLDING KØBENHAVN ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 23. september 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -34.803 DKK, mens den i 2022 var på 6.411 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.207.931 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3.208’ DKK

-607%

Egenkapital

102’ DKK

-97%

Omsætning

-

Resultat før skat

-3.232’ DKK

-693%

Årets resultat

2023-3.207.931 DKK
2022-453.895 DKK
2021193.648 DKK
2020590.175 DKK
20191.556.612 DKK
2018-166.315 DKK
20171.020.509 DKK
2016855.702 DKK
2015456.468 DKK
2014-121.969 DKK
2013-107.547 DKK
2012-389.205 DKK

Likviditetsgrad

210 %

-92%
God

Afkastningsgrad

-18 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

52 %

-46%
God

Overskudsgrad

-

Balance

195’ DKK

-94%

Bruttofortjeneste

-35’ DKK

-643%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

195’ DKK

-94%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -35’
  -
  -
  -
  -35’
  0
  -
  -3.197’
  -3.197’
  -3.232’
  -
  -3.232’
  -24’
  -3.208’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  179’
  195’
  195’
  125’
  -23’
  -
  -
  102’
  -
  102’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  93’
  195’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
OK HOLDING KØBENHAVN ApS 23.09.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Halvtolv 11 · DK-1436 København K 23.09.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019
999999 Uoplyst 23.09.2009 19.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-09-23 23.09.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 23.09.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 23.09.2009

Direktører

Navn Fra Til
Ove Knudsen 23.09.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ove Knudsen 23.09.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

OK HOLDING KØBENHAVN ApS

Halvtolv 11
1436 København K

CVR

32466869

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. september 2009

P-nummer

1015540997

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter, investeringsvirksomhed og formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-