POWERMAX A/S

UNDER KONKURS
 • A/S
 • Etableret 30. mar. 2011
 • CVR 33587082

Virksomheden POWERMAX A/S befinder sig i branchen "Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer" og har adresse i Bramming. De blev etableret i 30. marts 2011 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 130.728 DKK, mens den i 2022 var på 2.311.644 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.646.170 DKK.

Medarbejderstaben består af 11 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jens Lindholm. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Ole Juul Jørgensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6.646’ DKK

-66%

Egenkapital

-3.233’ DKK

-195%

Omsætning

-

Resultat før skat

-6.646’ DKK

-66%

Årets resultat

2023-6.646.170 DKK
2022-4.011.690 DKK
2021-2.393.350 DKK
202013.031.427 DKK
2019-6.395.979 DKK
2018-4.652.442 DKK
2017-5.787.760 DKK
2016-11.681.519 DKK
2015-5.718.262 DKK
2014-6.680.437 DKK
2013-6.975.147 DKK
2012-4.171.888 DKK

Likviditetsgrad

114 %

-20%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-28 %

-75%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-17 %

-197%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

19.203’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

131’ DKK

-94%

Gældsforpligtelser

22.436’ DKK

+38%

Tilgodehavende

18.283’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  131’
  -5.394’
  -183’
  -
  -5.446’
  20’
  -1.220’
  -
  -1.200’
  -6.646’
  -
  -6.646’
  -
  -6.646’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  411’
  411’
  64’
  251’
  -
  315’
  -
  -
  193’
  193’
  919’
  15.395’
  1.776’
  -
  735’
  68’
  18.283’
  19.203’
  600’
  -3.833’
  -
  -
  -3.233’
  -
  -3.233’
  -
  -
  -
  -
  -
  356’
  6.356’
  -
  -
  10.844’
  -
  2.636’
  2.600’
  16.080’
  19.203’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
POWERMAX A/S 30.03.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Industrivej 50 · DK-6740 Bramming 18.07.2023
Industrivej 50 · DK-6740 Bramming 08.06.2023 17.07.2023
Industrivej 50 · DK-6740 Bramming 15.11.2022 07.06.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
453100 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 01.06.2011
331100 Reparation af jern- og metalvarer 01.04.2011 31.05.2011
999999 Uoplyst 30.03.2011 31.03.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-11-18 18.11.2019
2017-03-17 17.03.2017 17.11.2019
2011-11-30 30.11.2011 16.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
600.000 DKK 18.11.2019
500.000 DKK 30.03.2011 17.11.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelsen i forening med selskabets direktør. 20.03.2017 26.03.2024
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af direktionen. 30.11.2011 19.03.2017

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jens Lindholm 18.11.2019
Karina Winther Fronteau 18.11.2019
Jens Lindholm 18.11.2019 26.03.2024

Direktører

Navn Fra Til
Jens Lindholm 30.03.2011
Jens Lindholm 30.03.2011 26.03.2024

Reelle ejere

Navn Fra Til
Johan Preben Hoffmann 18.11.2019
Ole Juul Jørgensen 18.11.2019
Jens Lindholm 30.03.2011 17.11.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

POWERMAX A/S

Industrivej 50
6740 Bramming

CVR

33587082

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

30. marts 2011

P-nummer

1016764406

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

453100
Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jl@powermax.dk

Telefon

38411100

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og industri.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelsen i forening med selskabets direktør.

Registeret kapital

600.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

11

Reklamebeskyttelse

Ja