HJALLERUP CENTRET 9 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. mar. 2011
 • CVR 33584733

Virksomheden HJALLERUP CENTRET 9 ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Vodskov. De blev etableret i 3. marts 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 153.860 DKK, mens den i 2022 var på 156.735 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 85.427 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

85’ DKK

-14%

Egenkapital

1.019’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

113’ DKK

-11%

Årets resultat

202385.427 DKK
202299.133 DKK
202190.950 DKK
202077.664 DKK
201995.125 DKK
2018104.424 DKK
201750.786 DKK
201657.451 DKK
201560.363 DKK
201443.319 DKK
201374.398 DKK
201299.713 DKK

Likviditetsgrad

13 %

+65%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

8 %

-2%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

61 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.677’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

154’ DKK

-2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

68’ DKK

+40%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  154’
  -
  -18’
  -
  136’
  -
  -23’
  -
  -23’
  113’
  -
  113’
  -28’
  85’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.609’
  -
  -
  -
  -
  1.609’
  -
  -
  -
  -
  68’
  68’
  1.677’
  80’
  939’
  -
  -
  1.019’
  -
  1.019’
  124’
  124’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  535’
  1.677’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HJALLERUP CENTRET 9 ApS 03.03.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Bragenholtvej 33 · DK-9310 Vodskov 03.03.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.04.2011
999999 Uoplyst 03.03.2011 31.03.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-03-03 03.03.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 03.03.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 03.03.2011

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Pedersen 03.03.2011
Benny Lynge Nielsen 03.03.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Pedersen 03.03.2011
Benny Lynge Nielsen 03.03.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HJALLERUP CENTRET 9 ApS

Bragenholtvej 33
9310 Vodskov

CVR

33584733

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. marts 2011

P-nummer

1016758759

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i fast ejendom, og anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører i forening.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller