TP HOLDING VODSKOV ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. mar. 2011
 • CVR 33575114

Virksomheden TP HOLDING VODSKOV ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 3. marts 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 9.804.729 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

9.805’ DKK

+106%

Egenkapital

42.791’ DKK

+29%

Omsætning

-

Resultat før skat

9.875’ DKK

+112%

Årets resultat

20239.804.729 DKK
20224.748.327 DKK
20217.970.736 DKK
2020686.923 DKK
20193.865.675 DKK
20181.168.368 DKK
2017868.437 DKK
2016367.028 DKK
20155.077.734 DKK
2014155.158 DKK
201333.199 DKK
201245.856 DKK

Likviditetsgrad

938 %

God

Afkastningsgrad

-0 %

-97%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

47.419’ DKK

+25%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

43.401’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -86’
  915’
  -511’
  -
  404’
  9.875’
  -
  9.875’
  -70’
  9.805’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.018’
  4.018’
  -
  -
  -
  9.947’
  14.359’
  43.401’
  47.419’
  80’
  41.571’
  118’
  -
  42.791’
  -
  42.791’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  -
  4.628’
  47.419’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TP HOLDING VODSKOV ApS 03.03.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Strøybergsvej 62 · DK-9000 Aalborg 19.01.2022
Grønningen 11 · DK-9310 Vodskov 17.09.2019 18.01.2022
Kildevældet 9 · DK-9000 Aalborg 23.01.2019 16.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.03.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-12 12.06.2020
2011-03-03 03.03.2011 11.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 03.03.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 03.03.2011

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Pedersen 03.03.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Pedersen 03.03.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TP HOLDING VODSKOV ApS

Strøybergsvej 62
9000 Aalborg

CVR

33575114

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. marts 2011

P-nummer

1016723491

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder investering i aktier og anparter, og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller