DREAMCOM ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. mar. 2011
 • CVR 33573952

Virksomheden DREAMCOM ApS befinder sig i branchen "Optikere" og har adresse i Hjallerup. De blev etableret i 11. marts 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -618 DKK, mens den i 2022 var på -25 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -622 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

< -999%

Egenkapital

-454’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

< -999%

Årets resultat

2023-622 DKK
2022-27 DKK
2021-143 DKK
202034.397 DKK
201960.879 DKK
201817.303 DKK
201719.603 DKK
2016-44.619 DKK
2015-26.035 DKK
2014-107.220 DKK
20132.162 DKK
2012-489.495 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  0
  -
  0
  -1’
  -
  -1’
  -
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80’
  -534’
  -
  -
  -454’
  -
  -454’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  411’
  -
  -
  -
  -
  -
  454’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DREAMCOM ApS 11.03.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Højen 11 · DK-9320 Hjallerup 11.03.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
477810 Optikere 11.03.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-12-03 03.12.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 11.03.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 03.12.2013

Direktører

Navn Fra Til
Lars Kallerup Bisgaard 11.03.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Kallerup Bisgaard 11.03.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DREAMCOM ApS

Højen 11
9320 Hjallerup

CVR

33573952

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. marts 2011

P-nummer

1016718943

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

477810
Optikere

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive finansierings-, handels- og investerings-virksomhed eller anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-