DREAMCOM HOLDING ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 8. mar. 2011
 • CVR 33512384

Virksomheden DREAMCOM HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hjallerup. De blev etableret i 8. marts 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -623 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

< -999%

Egenkapital

410’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

< -999%

Årets resultat

2023-623 DKK
2022-25 DKK
2021-15 DKK
2020-60 DKK
20190 DKK
20180 DKK
20170 DKK
2016-44.619 DKK
2015-26.035 DKK
2014-106.720 DKK
2013-338 DKK
2012-496.495 DKK

Likviditetsgrad

70.716 %

God

Afkastningsgrad

-0 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

411’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

411’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  0
  -
  0
  -1’
  -
  -1’
  -
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  411’
  -
  -
  411’
  411’
  500’
  -90’
  -
  -
  410’
  -
  410’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  411’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DREAMCOM HOLDING ApS 08.03.2011 07.12.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Højen 11 · DK-9320 Hjallerup 08.03.2011 07.12.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.04.2011 07.12.2023
999999 Uoplyst 08.03.2011 25.04.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-12-03 03.12.2013 07.12.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 08.03.2011 07.12.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 03.12.2013 05.12.2023

Direktører

Navn Fra Til
Lars Kallerup Bisgaard 08.03.2011
Lars Kallerup Bisgaard 08.03.2011 07.12.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Kallerup Bisgaard 08.03.2011
Lars Kallerup Bisgaard 08.03.2011 07.12.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DREAMCOM HOLDING ApS

Højen 11
9320 Hjallerup

CVR

33512384

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. marts 2011

P-nummer

1016705752

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive finansierings- handels- og investerings-virksomhed eller anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-