GRØNNEVANG HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. mar. 2011
 • CVR 33573677

Virksomheden GRØNNEVANG HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Føllenslev. De blev etableret i 11. marts 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.188 DKK, mens den i 2022 var på -6.188 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.015.362 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.015’ DKK

+23%

Egenkapital

5.666’ DKK

+19%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

20231.015.362 DKK
2022823.327 DKK
20211.239.237 DKK
2020574.118 DKK
2019901.124 DKK
2018303.053 DKK
2017213.307 DKK
2016325.179 DKK
2015345.535 DKK
2014359.398 DKK
2013-98.866 DKK
2012-

Likviditetsgrad

26.855 %

+12%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.671’ DKK

+19%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.153’ DKK

+12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  1.015’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.518’
  4.518’
  -
  -
  -
  -
  1.019’
  1.153’
  5.671’
  80’
  1.016’
  118’
  -
  5.666’
  -
  5.666’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  5.671’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GRØNNEVANG HOLDING ApS 11.03.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Havnsøvej 23 · DK-4591 Føllenslev 11.03.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 17.03.2011
999999 Uoplyst 11.03.2011 16.03.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-03-11 11.03.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 11.03.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.03.2011

Direktører

Navn Fra Til
Per Karlsen 11.03.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Karlsen 11.03.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GRØNNEVANG HOLDING ApS

Havnsøvej 23
4591 Føllenslev

CVR

33573677

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. marts 2011

P-nummer

1016717831

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er finansiering, herunder finansiering i datterselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter