REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 2. jan. 2002
 • CVR 26399610

Virksomheden REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Kalundborg. De blev etableret i 2. januar 2002 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 5.979.648 DKK, mens den i 2021 var på 6.301.015 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -378.674 DKK.

Medarbejderstaben består af 9 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jørgen Asger Pedersen. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Carsten Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-379’ DKK

< -999%

Egenkapital

1.380’ DKK

-22%

Omsætning

-

Resultat før skat

-427’ DKK

-750%

Årets resultat

2022-378.674 DKK
202141.530 DKK
2020-127.345 DKK
2019-86.715 DKK
2018279.572 DKK
2017550.621 DKK
2016468.339 DKK
2015682.546 DKK
2014627.699 DKK
2013953.120 DKK
20121.055.956 DKK

Likviditetsgrad

117 %

-22%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

-75%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

9 %

-15%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

14.914’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

5.980’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

13.080’ DKK

-6%

Tilgodehavende

14.854’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  5.980’
  -5.853’
  -
  -
  127’
  -
  -
  -
  -
  -427’
  -
  -427’
  -48’
  -379’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  60’
  60’
  60’
  -
  6.525’
  -
  -
  54’
  14.854’
  14.914’
  500’
  880’
  -
  -
  1.380’
  -
  1.380’
  453’
  453’
  -
  -
  -
  -
  382’
  -
  -
  -
  -
  164’
  -
  12.698’
  14.914’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S 02.01.2002

Adresse

Adresse Fra Til
Vestre Havneplads 13 · DK-4400 Kalundborg 01.01.2007
Vestre Havneplads 13 · DK-4400 Kalundborg 02.01.2002 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 01.01.2008
741200 Revisions- og bogføringsvirksomhed 02.01.2002 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-10-20 20.10.2020
2019-07-10 10.07.2019 19.10.2020
2002-01-02 02.01.2002 09.07.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 02.01.2002

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør, eller af bestyrelsesformanden, eller alle bestyrelsesmedlemmer i forening. 20.10.2020
Selskabet tegnes af en direktør eller af bestyrelsesformanden eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening. 14.08.2019 16.10.2020
Selskabet tegnes af een direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. 02.01.2002 13.08.2019

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Henning Brøgger Obsen 20.10.2020
Jørgen Asger Pedersen 20.10.2020
Jørgen Asger Pedersen 02.01.2002 16.10.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jørgen Asger Pedersen 20.10.2020
Jørgen Asger Pedersen 01.07.2015 16.10.2020
Henning Brøgger Obsen 02.01.2002 01.07.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carsten Nielsen 01.07.2015
Jørgen Asger Pedersen 01.07.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S

Vestre Havneplads 13
4400 Kalundborg

CVR

26399610

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

2. januar 2002

P-nummer

1008866232

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • DANREVI KALUNDBORG A/S

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

obsen.nielsen@danrevi.dk

Telefon

59510133

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør, eller af bestyrelsesformanden, eller alle bestyrelsesmedlemmer i forening.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

9

Reklamebeskyttelse

Nej