USERTRIBE A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. mar. 2011
 • CVR 33510608

Virksomheden USERTRIBE A/S befinder sig i branchen "Markedsanalyse og offentlig meningsmåling" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. marts 2011 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 14.903.412 DKK, mens den i 2020 var på 15.774.631 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -14.554.398 DKK.

Medarbejderstaben består af 47 personer, hvor direktionen bl.a. består af Casper Bondo Henningsen. I bestyrelsen sidder 7 personer, som ledes af bestyrelsesformand Thomas Magnussen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-14.554’ DKK

-68%

Egenkapital

5.587’ DKK

-46%

Omsætning

-

Resultat før skat

-17.119’ DKK

-50%

Årets resultat

2021-14.554.398 DKK
2020-8.655.987 DKK
2019-19.600.762 DKK
2018-7.481.566 DKK
2017-2.450.031 DKK
2016154.062 DKK
2015332.043 DKK
2014271.994 DKK
201348.670 DKK
2012-5.511 DKK

Likviditetsgrad

48 %

-9%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-25 %

-35%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

10 %

-52%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

57.757’ DKK

+12%

Bruttofortjeneste

14.903’ DKK

-6%

Gældsforpligtelser

52.170’ DKK

+27%

Tilgodehavende

11.529’ DKK

-10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  14.903’
  -24.927’
  -4.454’
  -
  -14.478’
  -
  -2.642’
  -
  -2.642’
  -17.119’
  -
  -17.119’
  -2.565’
  -14.554’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  43.182’
  43.182’
  -
  413’
  -
  413’
  -
  -
  2.633’
  2.633’
  46.228’
  -
  4.192’
  -
  1.607’
  2.680’
  11.529’
  57.757’
  2.051’
  -42.027’
  -
  -
  5.587’
  -
  5.587’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.715’
  27.931’
  -
  -
  -
  -2.565’
  -
  -
  24.239’
  57.757’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
USERTRIBE A/S 13.03.2017
USERTRIBE ApS 30.01.2014 12.03.2017
UF HOLDING ApS 20.09.2011 29.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Langebrogade 4 · DK-1411 København K 31.07.2020
Langebrogade 4 · DK-1411 København K 14.06.2019 30.07.2020
Bremerholm 4 · DK-1069 København K 05.01.2016 13.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
732000 Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 01.03.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-24 24.05.2022
2021-10-11 11.10.2021 23.05.2022
2021-09-09 09.09.2021 10.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
2.710.023 DKK 24.05.2022
2.050.833 DKK 11.10.2021 23.05.2022
2.034.493 DKK 09.09.2021 10.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen og bestyrelsesformanden, af direktionen og to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. 06.09.2019
Selskabet tegnes af den samlede direktion, af Jonas Gudbjartur Alexandersson alene, eller af den samlede bestyrelse i forening. 26.04.2018 05.09.2019
Selskabet tegnes af direktionen. 26.11.2015 25.04.2018

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Thomas Magnussen 01.02.2023
Simon Sinding Jørgensen 24.05.2022
Simon Pleidrup Lagrelius 11.10.2021

Direktører

Navn Fra Til
Klaus Melchior 08.06.2020
Casper Bondo Henningsen 25.04.2018
Jonas Gudbjartur Alexandersson 25.04.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
AKTIESELSKABET ARBEJDERNES LANDSBANK 24.05.2022
CEB Funds Holding ApS 09.09.2021
Flyvende Falk Holding ApS 02.07.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jakob Algreen-Ussing 01.03.2011 12.04.2019
Jonas Gudbjartur Alexandersson 01.03.2011 11.04.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

USERTRIBE A/S

Langebrogade 4
1411 København K

CVR

33510608

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. marts 2011

P-nummer

1016695064

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

732000
Markedsanalyse og offentlig meningsmåling

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er er at levere internet service virksomhed i form af brugertest og dermed forbundne aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen og bestyrelsesformanden, af direktionen og to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

2.710.024 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

47

Reklamebeskyttelse

Ja