INFONIZE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. feb. 2011
 • CVR 33503725

Virksomheden INFONIZE ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 17. februar 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.965 DKK, mens den i 2022 var på -5.900 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 46.026 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

46’ DKK

> +999%

Egenkapital

171’ DKK

+37%

Omsætning

-

Resultat før skat

46’ DKK

> +999%

Årets resultat

202346.026 DKK
20221.150 DKK
2021-9.410 DKK
2020-66.627 DKK
2019-29.094 DKK
2018240.240 DKK
201752.810 DKK
201673.211 DKK
2015-117.894 DKK
2014100.306 DKK
2013-95.449 DKK
2012-

Likviditetsgrad

10 %

+22%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+58%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

16 %

+31%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.093’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+16%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

91’ DKK

+22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  0
  -
  -5’
  4’
  -
  39’
  43’
  46’
  -
  46’
  -
  46’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.002’
  1.002’
  -
  -
  -
  79’
  12’
  91’
  1.093’
  80’
  91’
  -
  -
  171’
  -
  171’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  922’
  1.093’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
INFONIZE ApS 17.02.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Martensens Alle 11 · DK-1828 Frederiksberg C 17.02.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 17.02.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-02-17 17.02.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 17.02.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 17.02.2011

Direktører

Navn Fra Til
Per Rohrdanz 17.02.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Rohrdanz 17.02.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

INFONIZE ApS

Martensens Alle 11
1828 Frederiksberg C

CVR

33503725

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. februar 2011

P-nummer

1016675403

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at markedsføre elektroniske kommuniktionsløsninger og konsulentbistand til kædebaserede virksomheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-