PRZ HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. feb. 2011
 • CVR 33502338

Virksomheden PRZ HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 17. februar 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 686.484 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

686’ DKK

+154%

Egenkapital

-563’ DKK

+55%

Omsætning

-

Resultat før skat

686’ DKK

+154%

Årets resultat

2023686.484 DKK
2022-1.262.014 DKK
2021443.672 DKK
2020-1.680.945 DKK
2019-100.726 DKK
2018-253.195 DKK
20171.618.891 DKK
2016109.415 DKK
2015-125.880 DKK
2014-9.536 DKK
2013-104.915 DKK
2012-

Likviditetsgrad

4.992 %

-16%
God

Afkastningsgrad

37 %

+141%
God

Soliditetsgrad

-27 %

+72%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2.062’ DKK

+59%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

2.625’ DKK

+3%

Tilgodehavende

287’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  762’
  2’
  -
  -
  2’
  686’
  -
  686’
  -
  686’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  171’
  -
  -
  1.775’
  1.775’
  -
  -
  -
  49’
  3’
  287’
  2.062’
  80’
  -733’
  -
  -
  -563’
  -
  -563’
  -
  -
  -
  -
  1.002’
  -
  2.619’
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  6’
  2.062’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PRZ HOLDING ApS 17.02.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Martensens Alle 11 · DK-1828 Frederiksberg C 17.02.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 17.02.2011 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-02-17 17.02.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 17.02.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 17.02.2011

Direktører

Navn Fra Til
Per Rohrdanz 17.02.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Rohrdanz 17.02.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PRZ HOLDING ApS

Martensens Alle 11
1828 Frederiksberg C

CVR

33502338

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. februar 2011

P-nummer

1016669551

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at foretage investeringer i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-