JENSWILLY HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2011
 • CVR 33385277

Virksomheden JENSWILLY HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Slangerup. De blev etableret i 1. januar 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -17.175 DKK, mens den i 2021 var på -15.484 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -952.872 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-953’ DKK

-142%

Egenkapital

5.564’ DKK

-15%

Omsætning

-

Resultat før skat

-953’ DKK

-139%

Årets resultat

2022-952.872 DKK
20212.277.665 DKK
20203.984.435 DKK
2019591.188 DKK
2018391.200 DKK
2017191.200 DKK
201627.325 DKK
201563.750 DKK
201440.592 DKK
2013-6.727 DKK
2012-7.227 DKK

Likviditetsgrad

1.915 %

-25%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-30%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.780’ DKK

-15%

Bruttofortjeneste

-17’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.133’ DKK

-19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -17’
  -
  -
  -
  -17’
  11’
  -1.192’
  -
  -1.181’
  -953’
  -
  -953’
  -
  -953’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.647’
  1.647’
  -
  -
  -
  -
  771’
  4.133’
  5.780’
  80’
  5.425’
  59’
  -
  5.564’
  -
  5.564’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  201’
  216’
  5.780’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JENSWILLY HOLDING ApS 01.01.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Markvænget 13 · DK-3550 Slangerup 05.10.2021
Markvænget 13 · DK-3550 Slangerup 06.09.2021 04.10.2021
Markvænget 13 · DK-3550 Slangerup 29.03.2021 05.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-01-01 01.01.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.01.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.01.2011

Direktører

Navn Fra Til
Jens Willy Johannsen 01.01.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Willy Johannsen 01.01.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JENSWILLY HOLDING ApS

Markvænget 13
3550 Slangerup

CVR

33385277

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2011

P-nummer

1016557796

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

26205528

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden, efter direktørens skøn, hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller