AUTOMANIA ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2011
 • CVR 33379455

Virksomheden AUTOMANIA ApS befinder sig i branchen "Vejgodstransport" og har adresse i Tarm. De blev etableret i 1. januar 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 0 DKK, mens den i 2020 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

-2’ DKK

+99%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20210 DKK
20200 DKK
2019-7.856 DKK
2018-4.113 DKK
2017-3.611 DKK
2016-236.697 DKK
2015-5.499 DKK
20142.030 DKK
20131.951 DKK
20129.443 DKK

Likviditetsgrad

0 %

> +999%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-249.900 %

+99%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  0
  80’
  -328’
  -
  245’
  -2’
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  3’
  0

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AUTOMANIA ApS 05.01.2011
ApS STAKE NR. 1412 01.01.2011 04.01.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Storegade 15C · DK-6880 Tarm 16.12.2022
Poul Ankers Gade 2 · DK-1271 København K 19.03.2021 15.12.2022
Bindesbøllsvej 8 · DK-2920 Charlottenlund 14.01.2011 18.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
494100 Vejgodstransport 01.09.2022
771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer 01.01.2011 31.08.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-01-05 05.01.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.01.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 31.03.2023 08.02.2024
Selskabet tegnes af en direktør. 05.01.2011 03.03.2023

Direktører

Navn Fra Til
Morten Thomas Jacobsen 05.01.2011 23.09.2022
Morten Thomas Jacobsen 05.01.2011
Peter Andreas Stakemann 01.01.2011 05.01.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Wieghorst 16.09.2022
Morten Thomas Jacobsen 01.01.2011 16.09.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AUTOMANIA ApS

Storegade 15
6880 Tarm

CVR

33379455

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2011

P-nummer

1016538376

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

494100
Vejgodstransport

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

cwautomania@gmail.com

Telefon

36991281

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er leasing af biler

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-