ANPARTSSELSKABET STAKEMANN

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. aug. 1989
 • CVR 13469938

Virksomheden ANPARTSSELSKABET STAKEMANN befinder sig i branchen "Juridisk bistand" og har adresse i København K. De blev etableret i 9. august 1989 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -422.458 DKK, mens den i 2021 var på -538.658 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 897.900 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Peter Andreas Stakemann.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

898’ DKK

+184%

Egenkapital

2.823’ DKK

+47%

Omsætning

-

Resultat før skat

190’ DKK

+125%

Årets resultat

2022897.900 DKK
2021-1.066.905 DKK
202076.672 DKK
2019-1.094.496 DKK
201858.067 DKK
20175.323 DKK
2016317.932 DKK
2015534.452 DKK
2014527.661 DKK
2013498.603 DKK
2012577.734 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-7 %

+49%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

37 %

+59%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.664’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-422’ DKK

+22%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -422’
  -110’
  -
  -
  -533’
  66’
  -38’
  -
  28’
  190’
  -
  190’
  -708’
  898’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  190’
  -
  190’
  1.101’
  -
  -
  1.101’
  1.291’
  -
  680’
  2.991’
  1.077’
  914’
  -
  7.664’
  500’
  1.547’
  -
  -
  2.823’
  -
  2.823’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.057’
  -
  -
  -
  3.349’
  -
  4.840’
  7.664’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ANPARTSSELSKABET STAKEMANN 05.05.2022
AKTIESELSKABET STAKEMANN 11.10.2004 04.05.2022
VX 20.182 ApS 21.12.1996 10.10.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Amaliegade 35 · DK-1256 København K 19.05.2022
Palægade 3 · DK-1261 København K 21.10.2020 18.05.2022
Kronprinsessegade 18 · DK-1306 København K 22.06.2010 20.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
691000 Juridisk bistand 01.01.2008
741100 Advokatvirksomhed 01.01.2007 31.12.2007
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt 09.08.1989 31.12.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-05 05.05.2022
2011-11-03 03.11.2011 04.05.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 11.10.2004
200.000 DKK 23.12.1996 10.10.2004
125.000 DKK 09.09.1996 22.12.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 19.05.2022
Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse. 03.11.2011 18.05.2022

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Ulf Lund 01.11.2010 05.05.2022
Thomas Jeffrey Malherbes Gullacksen 01.08.2009 05.05.2022
Peter Andreas Stakemann 09.09.2005 05.05.2022

Direktører

Navn Fra Til
Peter Andreas Stakemann 09.09.2005
Christian Dyssell 02.04.1998 20.12.1996
Kim Madsen 18.03.1998 02.04.1998

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Andreas Stakemann 04.03.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ANPARTSSELSKABET STAKEMANN

Amaliegade 35
1256 København K

CVR

13469938

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. august 1989

P-nummer

1004897264

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

691000
Juridisk bistand

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

33151803

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er stiftelse og salg af anparts-, aktie- og partnerselskaber samt hermed beslægtet virksomhed. Selskabet leverer endvidere standardkontrakter

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller