OLIEBRANCHENS INDSAMLINGSORDNING FOR SPILDOLIE FMBA

NORMAL
 • FMA
 • Etableret 6. dec. 2010
 • CVR 33369530

Virksomheden OLIEBRANCHENS INDSAMLINGSORDNING FOR SPILDOLIE FMBA befinder sig i branchen "Andre organisationer og foreninger i.a.n." og har adresse i København K. De blev etableret i 6. december 2010 og er af virksomhedstypen Forening med begrænset ansvar.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

0 DKK

Omsætning

1.536’ DKK

+169%

Resultat før skat

-

Årets resultat

20230 DKK
20220 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK
20170 DKK
20160 DKK
20150 DKK
20140 DKK
20130 DKK
20120 DKK

Likviditetsgrad

100 %

0%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-299%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-0 %

-129%
Svag

Balance

550’ DKK

-61%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

550’ DKK

-61%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  1.536’
  -
  -
  -
  -
  -3’
  3’
  -
  -
  3’
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  39’
  -
  176’
  336’
  550’
  550’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  104’
  -
  550’
  550’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
OLIEBRANCHENS INDSAMLINGSORDNING FOR SPILDOLIE FMBA 06.12.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Esplanaden 34A · DK-1263 København K 30.08.2018
Landemærket 10 · DK-1119 København K 06.12.2010 29.08.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n. 01.01.2011
999999 Uoplyst 06.12.2010 31.12.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-27 27.05.2019
2010-12-06 06.12.2010 26.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen eller foreningens direktør. 06.12.2010

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Steen Burchardt 24.04.2024
Anne Mette Torsbjerg Møller 24.04.2023 24.04.2024
Anne Mette Torsbjerg Møller 24.04.2023

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Stahl Kristensen Otte 14.06.2016
Peter Stigsgaard 06.12.2010 14.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

OLIEBRANCHENS INDSAMLINGSORDNING FOR SPILDOLIE FMBA

Esplanaden 34
1263 København K

CVR

33369530

Virksomhedstype

Forening med begrænset ansvar

Stiftet

6. december 2010

P-nummer

1016518766

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

949900
Andre organisationer og foreninger i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Foreningens formål er på vegne af medlemsvirksomhederne på et not-profit grundlag at varetage indsamlingen af spildolie hos medlemmernes kunder. Foreningen kan også påtage sig andre fælles miljømæssige opgver for medlemmerne.

Tegningsregel

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen eller foreningens direktør.

Registeret kapital

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej