BYGGESELSKABET ELGAARD ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 3. nov. 2010
 • CVR 33258666

Virksomheden BYGGESELSKABET ELGAARD ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Hinnerup. De blev etableret i 3. november 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 3.986.430 DKK, mens den i 2022 var på 3.271.475 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 223.814 DKK.

Medarbejderstaben består af 12 personer, hvor direktionen bl.a. består af Morten Elgaard Balle.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

224’ DKK

+154%

Egenkapital

-83’ DKK

+73%

Omsætning

-

Resultat før skat

296’ DKK

+156%

Årets resultat

2023223.814 DKK
2022-416.629 DKK
2021328.791 DKK
2020153.390 DKK
2019207.841 DKK
2018615.776 DKK
2017428.062 DKK
2016333.875 DKK
2015-523.912 DKK
2014444.724 DKK
20138.611 DKK
201213.568 DKK

Likviditetsgrad

99 %

+12%
Svag

Afkastningsgrad

9 %

+145%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

-2 %

+85%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

4.251’ DKK

+80%

Bruttofortjeneste

3.986’ DKK

+22%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.251’ DKK

+81%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  3.986’
  -3.599’
  -
  -
  382’
  1’
  -87’
  -
  -86’
  296’
  -
  296’
  -72’
  224’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  289’
  3.053’
  -
  -
  597’
  4.251’
  4.251’
  80’
  -163’
  -
  -
  -83’
  -
  -83’
  30’
  30’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.043’
  -
  -
  -
  2.797’
  -
  4.304’
  4.251’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BYGGESELSKABET ELGAARD ApS 03.11.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Århusvej 22 · DK-8382 Hinnerup 02.10.2018
Århusvej 22 · DK-8382 Hinnerup 30.09.2018 01.10.2018
Århusvej 22 · DK-8382 Hinnerup 05.02.2015 29.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 01.01.2013
429000 Anden anlægsvirksomhed 01.06.2011 31.12.2012
999999 Uoplyst 03.11.2010 31.05.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-02 02.05.2022
2017-05-01 01.05.2017 01.05.2022
2016-05-10 10.05.2016 30.04.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 03.11.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 03.11.2010 04.07.2024

Direktører

Navn Fra Til
Morten Elgaard Balle 03.11.2010 04.07.2024
Morten Elgaard Balle 03.11.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Selbo Nymark 10.01.2022
Morten Elgaard Balle 03.11.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BYGGESELSKABET ELGAARD ApS

Århusvej 22
8382 Hinnerup

CVR

33258666

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. november 2010

P-nummer

1016420030

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Entreprenøren Morten Balle ApS

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at købe, eje, opføre og sælge fast ejendom samt anden hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

12

Reklamebeskyttelse

Nej