SKIVE AU2LAK HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. okt. 2010
 • CVR 33254830

Virksomheden SKIVE AU2LAK HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Skive. De blev etableret i 27. oktober 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -14.623 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-15’ DKK

-104%

Egenkapital

3.538’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-19’ DKK

-105%

Årets resultat

2022-14.623 DKK
2021380.993 DKK
2020-34.846 DKK
2019470.432 DKK
2018508.726 DKK
20171.105.649 DKK
201672.294 DKK
2015476.628 DKK
2014294.601 DKK
20133.357 DKK
201232.481 DKK

Likviditetsgrad

30 %

+170%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+17%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

84 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.200’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

200’ DKK

+254%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -12’
  -
  -6’
  -
  -6’
  -19’
  -
  -19’
  -4’
  -15’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.000’
  -
  -
  4.000’
  4.000’
  -
  -
  -
  -
  -
  200’
  4.200’
  300’
  3.038’
  200’
  -
  3.538’
  -
  3.538’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  523’
  -
  -
  -
  -
  -
  662’
  4.200’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SKIVE AU2LAK HOLDING ApS 27.10.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Ulvevej 4 · DK-7800 Skive 27.10.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 27.10.2010 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-10-27 27.10.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
300.000 DKK 27.10.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 27.10.2010

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Agger 27.10.2010
Michael Pedersen 27.10.2010

Legalle ejere

Navn Fra Til
FLEMMING AGGER INVEST ApS 28.10.2010
MICHAEL PEDERSEN INVEST ApS 28.10.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Agger 27.10.2010
Michael Pedersen 27.10.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SKIVE AU2LAK HOLDING ApS

Ulvevej 4
7800 Skive

CVR

33254830

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. oktober 2010

P-nummer

1016404957

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier i Skive Au2lak A/S samt anden finansiel virksomhed og foretage investering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører i forening.

Registeret kapital

300.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej