FLEMMING AGGER INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. okt. 2007
 • CVR 30915313

Virksomheden FLEMMING AGGER INVEST ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Skive. De blev etableret i 10. oktober 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 252.869 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

253’ DKK

+531%

Egenkapital

2.130’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023252.869 DKK
202240.069 DKK
2021168.382 DKK
202026.401 DKK
2019228.857 DKK
2018292.263 DKK
2017607.059 DKK
201650.826 DKK
2015305.796 DKK
2014195.136 DKK
201319.034 DKK
201235.108 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-0 %

+8%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.130’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

34’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  253’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.097’
  2.097’
  -
  -
  -
  -
  1’
  34’
  2.130’
  125’
  228’
  100’
  -
  2.130’
  -
  2.130’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.130’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FLEMMING AGGER INVEST ApS 10.10.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Ulvevej 4 · DK-7800 Skive 10.10.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 10.10.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-10-10 10.10.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 10.10.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.10.2007

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Agger 10.10.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Agger 05.11.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FLEMMING AGGER INVEST ApS

Ulvevej 4
7800 Skive

CVR

30915313

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. oktober 2007

P-nummer

1013697252

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed, herunder at besidde aktier i Skive Au2lak A/S.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller