DANIEL MEIER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2010
 • CVR 33060963

Virksomheden DANIEL MEIER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Vejle. De blev etableret i 1. juli 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.125 DKK, mens den i 2022 var på -6.625 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -101.651 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-102’ DKK

-115%

Egenkapital

2.133’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-102’ DKK

Årets resultat

2023-101.651 DKK
2022660.635 DKK
2021201.859 DKK
2020185.103 DKK
2019339.101 DKK
2018346.576 DKK
2017160.051 DKK
2016169.826 DKK
20150 DKK
20140 DKK
20130 DKK
201216.862 DKK

Likviditetsgrad

877 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-18%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.135’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

14’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -102’
  -
  -102’
  -
  -102’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.121’
  2.121’
  -
  -
  -
  -
  14’
  14’
  2.135’
  80’
  582’
  -
  -
  2.133’
  -
  2.133’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  2.135’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DANIEL MEIER HOLDING ApS 01.07.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Sindballevej 28 · DK-7100 Vejle 23.05.2016
Højmarksvej 12 · DK-8723 Løsning 01.07.2010 22.05.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 01.07.2010 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-01-29 29.01.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.07.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 29.01.2015

Direktører

Navn Fra Til
Daniel Schurmann Meier 01.07.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Daniel Schurmann Meier 01.07.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DANIEL MEIER HOLDING ApS

Sindballevej 28
7100 Vejle

CVR

33060963

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2010

P-nummer

1016177381

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve holding-virksomhed, samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller